HOME |   BIO |   ARTIKELEN |   VIDEO |   FOTO'S |   INTERVIEWS |   BOEKEN |   CONTACT        

Artikelen

Marcel Roele schreef meer dan 500 artikelen en columns. Hieronder een selectie daarvan.

Het einde van Nederland
Nederland is een democratie, een verzorgingsstaat, een immigratieland en een multiculturele samenleving. Dat zijn vier kenmerken die zich niet laten combineren. Een multiculturele samenleving ondermijnt de democratie; en immigratie ondermijnt de verzorgingsstaat.

Progressieve intellectuelen tegen echte wetenschappers
In 1992 zou de viering van het eeuwfeest van de psychologie in Nederland worden opgeluisterd door een bezoek van de psycholoog Hans J├╝rgen Eysenck, die was uitgenodigd om in Amsterdam de Duijkerlezing te geven. In De Psycholoog werd de aankondiging van de lezing vergezeld van een geschreven portret van Eysenck door Willem Hofstee, hoogleraar te Groningen en deskundige op het gebied van persoonlijkheid en intelligentie.

Iedereen een tokkie
Theodore Dalrymple fulmineert in zijn nieuwe boek Beschaving, of wat ervan over is tegen het hypocriete, gemakzuchtige en zelfvoldane gedachtegoed van de progressieve politieke en culturele voorhoede dat volgens hem een vernietigend effect op onze samenleving heeft gehad. Deze voorhoede is volgens Dalrymple de hoofdschuldige aan het ontstaan van onze verzorgingsstaat waarin mensen zich onverantwoordelijk kunnen gedragen zonder dat het hen financiële nadelen oplevert. En die voorhoede heeft onze cultuur zover afgebroken dat onverantwoordelijk gedrag niet langer moreel verwerpelijk wordt gevonden.

Was Hitler links?
Stel er wordt een politieke partij opgericht die zichzelf socialistisch noemt en in haar programma heeft staan dat de staat de plicht heeft ervoor te zorgen dat alle burgers in hun levensonderhoud kunnen voorzien of door de staat worden onderhouden. In andere programmapunten belooft de partij: uitbreiding van sociale voorzieningen; goede gezondheidszorg en dito onderwijs die toegankelijk zijn voor iedereen; onteigening van grond ter voorkoming dat particulieren ermee speculeren; nationalisatie van bedrijven die een monopolie hebben en winstdeling bij grote bedrijven.

Wat is er mis met verschillen tussen man en vrouw?
De neiging tot grootspraak is geen unieke mannelijke eigenschap. Zo beweren Rosalind Barnett en Caryl Rivers op bladzijde 13 van hun nieuwste boek Bij gelijke geschiktheid: waarom mannen en vrouwen hetzelfde zijn dat al hun onderzoek en alle onderzoek van collega's de notie van essentiële verschillen heeft weerlegd. Daar zal men vreemd van opkijken in de wetenschappelijke wereld. Er is een gigantische hoeveelheid solide wetenschappelijk bewijsmateriaal over sekseverschillen in gedrag, motivatie en talenten - en we komen er langzamerhand ook achter hoe die samenhangen met de biologie.

Niet spreiden maar scheiden
De overheid wil integratie bevorderen door meer blanken in zwarte probleemwijken te huisvesten. Eureka? Nee, want autochtonen slaan nu juist op de vlucht voor beroerd onderwijs en verloedering. Oplossing: geen gedwongen spreiding, maar een beschaafde, vrijwillige vorm van 'apartheid'.

Weg met de verzorgingsstaat
Twintig jaar geleden gooide Charles Murray (61), volgens de New York Times "de meest beruchte sociale wetenschapper," zijn eerste knuppel in het hoenderhok, met de publicatie van zijn boek Losing Ground. Daarin betoogt hij dat de Amerikaanse verzorgingsstaat een onderklasse heeft gecrëerd van luie, oneerlijke mensen met weinig verantwoordelijkheidsgevoel.

Apartheid als excuus
Aan de vooravond van de algemene verkiezingen op 14 april 2004 had de Zuid-Afrikaanse president Thabo Mbeki goed nieuws: de criminaliteitscijfers in zijn land dalen, en met de honger komt het ook goed. De landbouwgronden, nu nog vaak in handen van blanke boeren, zullen eerlijker worden verdeeld zodat de armen in hun eigen voedselbehoefte kunnen voorzien.

Diefstal wordt gedoogd
Dankzij een langdurig beschavingsoffensief bereikte de criminaliteit in de jaren vijftig een historisch laagtepunt. Wat duizenden jaren had gekost om te bereiken, werd in enkele decennia verkwanseld: de criminaliteit loopt de spuigaten uit. De orde kan nog wel hersteld worden, maar dan moeten we dat niet aan de politie overlaten.

De vacature Fortuyn
Nauwelijks een halve dag voor de moord op Fortuyn voorspelde directeur Van Dijk van onderzoeksbureau Intomart in de Volkskrant dat de Lijst Pim Fortuyn 38 kamerzetels zou halen. Het werden er op 15 mei 2002 uiteindelijk 26 en daar waren op 22 januari van dit jaar nog 8 van over. Vanaf het moment van de moord op 6 mei tot en met de begrafenis op 10 mei rouwde het Nederlandse volk massaal, emotioneel en expressief - alsof men een geliefde leider en redder des vaderlands had verloren. "LPF" en "Wij gaan door", scandeerde de menigte bij de Laurentiuskathedraal en langs de route van de rouwstoet. De spreekkoren die "Pim" of "Pimmetje" riepen, waren niet van de lucht - met geen politicus was het Nederlandse volk zo familiair. Tien maanden later kwamen bij het proces tegen de moordenaar anderhalve man en een paardekop opdagen. Pims broers raken de herdenkingsvlaggen die we op 6 mei kunnen uitsteken aan de straatstenen niet kwijt.

De postume karaktermoord op Cyril Burt
De Britse psycholoog Sir Cyril Lodovic Burt (1883-1971) stond van het begin van de jaren dertig tot aan het begin van de jaren zeventig bekend als de titaan van de IQ-studies. Pal voor zijn dood kende de American Psychological Association hem als eerste buitenlander de prestigieuze Edward Lee Thorndike- prijs toe. In een postuum verschenen verzameling essays die zijn collega's aan hem opdroegen, werd hij de "dean of the world's psychologists" genoemd. Binnen acht jaar sloeg de publieke opinie volkomen om. Burt werd zowel in de populaire pers als door collega-wetenschappers omschreven als een fraudeur en een charlatan. Hedendaagse critici van IQ-studies verwijzen nog gaarne naar de Burt-affaire. Zij zou immers aantonen dat het onderzoek naar de erfelijkheid van intelligentie, een gebied waarop Burt een pionier was, niet alleen politiek omstreden is, maar ook een traditie kent van wetenschappelijke fraude.

De zorgzame samenleving
De afgelopen eeuw is de afstandelijke Vadertje Staat veranderd in een bedillerige Moeder Overste. De burger wordt voortdurend tegen zichzelf in bescherming genomen. Zo moet hij in de auto een gordel om en op de brommer een valhelm op. Het leven moet ontdaan worden van alle risico's, maar mannen houden juist wel van een beetje gevaar. Naarmate zij beter beschermd zijn tegen ongelukken, wordt hun rijstijl wilder. Daar komen brokken van en voor straf betalen mannen hogere verzekeringspremies voor hun voertuig.

Discrimineren mag!
De Amerikaanse zwarte dominee Jesse Jackson, die zijn leven wijdt aan het behartigen van de belangen van zwarten, zei acht jaar geleden: "Het is genant om het te moeten toegeven, maar als ik 's avonds over straat loop en ik hoor voetstappen, ben ik opgelucht als ik zie dat een blanke achter mij aan loopt." Geen wonder: de kans dat de ander kwaad in de zin heeft, is (in de Verenigde Staten) acht keer groter wanneer hij een zwarte huid heeft. Jackson zal niet schrikken als vrouwen in zijn voetsporen treden, want vrouwen maken zich (zowel in de Verenigde Staten als in Nederland) tien keer minder vaak schuldig aan gewelddadige criminaliteit dan mannen. Ook de ontdekking dat de achtervolger een leeftijdgenoot is, zal Jackson geruststellen. Vanaf middelbare leeftijd zijn mannen vrijwel net zo ongevaarlijk als vrouwen.

Het achteruitgangsgeloof
Sinds de middeleeuwen is de westerse geschiedenis een lange mars naar steeds meer welvaart, macht, kennis, democratie, emancipatie en tolerantie. Maar in de islamitische wereld heeft deze ontwikkeling niet plaatsgevonden. Toch kun je de islam niet achterlijk of achtergebleven noemen - en zeker niet middeleeuws. Juist in de middeleeuwen was de islam modern en verlicht; sindsdien is de islamitische wereld in een neerwaartse spiraal geraakt: fundamentalisme maakt modernisering onmogelijk en als reactie op mislukte modernisering wordt men nog fundamentalistischer.

Kyoto: de illusie van het maakbare klimaat
Het klimaat is in de war. De winter was extreem zacht, terwijl we in 1997 nog een Elfstedentocht hadden, El Niño bracht in 1998 overstromingen in de woestijnen en droogte in het regenwoud, en in 1996 werden de subtropen geteisterd door verschrikkelijke orkanen.

De motor der vooruitgang
Europeanen en hun afstammelingen bepalen de wereldcultuur. De Amerikaanse politicoloog Charles Murray geeft in zijn boek Human Accomplishment een overzicht van 3500 mijlpalen in de ontwikkeling van wetenschap, cultuur en techniek in de afgelopen 2500 jaar. Maar liefst 94 procent van de uitvindingen die het dagelijks leven van alle wereldbewoners beheersen, zijn in Europa en Noord-Amerika gedaan.

Het gevaar van democratie
Professor Hoppe is duidelijk niet enthousiast over democratie. "Het is een systeem dat bijna garandeert dat iemand wordt gekozen die het land schade berokkent," laat hij telefonisch weten. "Premiers en presidenten zijn demagogen zonder morele scrupules. Ze zullen beloften doen - bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid, gezondheidszorg en onderwijs - waarvan ze weten dat ze die niet waar kunnen maken. En denk je dat ze een woord durven zeggen waarmee ze de massa idioten van zich vervreemden die zich verzamelt aan de publieke trog, hongerend naar een baantje, uitkering of subsidie van de overheid - in ruil voor hun stem?"

Het einde van positieve discriminatie?
De VVD wil af het voorkeursbeleid voor vrouwen en allochtonen. Dat vertelde haar Kamerlid Ruud Luchtenveld bij het debat over de Wet Gelijke Behandeling. Minister Thom de Graaf van Bestuurlijke Vernieuwing reageerde opmerkelijk tolerant op de politiek-incorrecte uitspraken van Luchtenveld. Zonder zelfs maar te refereren aan het dagboek van Anne Frank liet de D66-er in het parlement weten dat hij een voorstander is van positieve discriminatie maar dat hierover "discussie mogelijk is," hoewel hij die niet wil openen.

Te dom om rijk te worden?
Error: Imagefile afbeeldingen/io-wealth.jpg bestaat niet

Wat is de oorzaak van het verschil tussen rijke en arme landen? Twee emeritus hoogleraren, de Engelse psycholoog Richard Lynn en de Finse politicoloog Tatu Vanhanen geven in hun zojuist verschenen boek IQ and the wealth of nations het antwoord: de intelligentie van het volk bepaalt de rijkdom van het land. Verschillen in de gemiddelde intelligentie van volken verklaren bijna de helft van de verschillen in bruto nationaal product tussen landen.